Segling & Manövrering

Dessa projekt är sådana som vi har genomfört för att förenkla manövreringen och seglingen av Blue Bird. Några av projekten har vi beställt från fabrik eller fått dom monterade av Bavariavarvet i Henån och anledningen till att dom finns med i denna lista är att vi har förfinat eller vidareutvecklat den montering som gjorts och vill dokumentera dessa förändringar. Om inte annat anges så har vi själva stått för hela projekteringen och monteringen.


Läs mer:

Autopilot

Bogpropeller

Ankarspel i aktern

Ankarspel i fören

Peke med stege

Justering av storskotslevang

Tysk skotning

Rodkick

Bombroms

Fallavlastare i sittbrunnen

Nya segel

Inspektionslucka i dieseltank

Byte av bränslemätare

Byte av Gummidamask vid S-drev