Projekt

Ända sedan vi fattade beslutet att investera i Blue Bird har det varit väldigt klart att vi ville göra en del modifieringar och kompletteringar för att få henne i det skick vi ville och uppnå den komfort som vi önskade. Med komfort avser vi då inte bara bekvämlighet i att bo bra utan också kunna segla och manövrera henne på ett tryggt sätt. Många gånger kommer vi inte att vara mer än två personer ombord och kanske ibland bara en ombord med sjövana. Då krävs det att båten kan hanteras relativt enkelt och bekvämt. Samtidigt har vi varit ute på haven under många år och känner att vi nu kan unna oss en del bekvämlighet som förgyller båtboendet även då förtöjningstamparna ligger fast.

Jag har försökt att beskriva och dokumentera projekten så gott det går men ibland glömmer man av att ta fram kameran när arbetsglädjen är som störst och då blir det inte mer än klassiska ”Före” och ”Efter” bilder. Tänk bara på att allt som jag här har dokumenterat inte på något sätt syftar till att vara kompletta bygg- eller arbetsinstruktioner och mycket väl kan innehålla fel och brister. Ni, precis som vi, måste själva kritiskt granska och bedöma allt man läser och avgöra om det är ett lämpligt tillvägagångssätt. Skyll inte på mig om ni borrar fel i ett skott!

 Läs och fantisera, kanske är det några av dessa projekt som kan passa även på er båt?

Mycket nöje!


Läs mer:

Segling & Manövrering

El & Elektronik

Utvändig komfort

Invändig komfort

Leveransprojekt

Planerat eller på önskelistan