Byte av bränslemätare

Den standardmätare för visning av bränslenivån i dieseltanken som levereras från Bavariavarvet har visat sig inte riktigt hålla måttet. Efter bara något år började sargen runt mätartavlan att rosta och det blev ständigt fukt i mätaren så att den var svår att läsa av. Till slut blev det för mycket och vi beslutade oss för att byta till en ny mätare.

Valet föll på en mätare från Wema, mycket för att den liknar den varvtalsmätare från Volvo Penta som sitter bredvid. Mätaren skulle dessutom vara kompatibel med den tankgivare som sitter i tanken vilket ju underlättar bytet en hel del!

Montering

1.  Då den nya mätaren har samma monteringsmått och anslutningar är det bara att skriva loss den gamla och sätta dit den nya, voila!

2.  När detta mätarbyte gjordes samtidigt som vi monterade en inspektionslucka i dieseltanken var tanken helt tom då bytet gjordes. Då fick vi också en koll på hur mätaren visar en helt och hållet tom tank.
Tankmätare Bluebird 0 liter

3.  Successivt fyllde vi tanken med 10 liter åt gången för att få en koll på hur den nya mätaren visade olika volymer i tanken. Viss besvikelse är det dock att mätaren inte har samma visning som originalmätaren. Någon form av kalibrering borde göras, men det är i skrivande stund inte klart hur detta skall gå till!
Följande serie fick vi fram då vi successivt fyllde vår 150-liters tank:

10 liter                        20 liter                       30 liter
Tankmätare Bluebird 10 liter - 3 Tankmätare Bluebird 20 liter Tankmätare Bluebird 30 liter

40 liter                        50 liter                       60 liter
Tankmätare Bluebird 40 liter Tankmätare Bluebird 50 liter Tankmätare Bluebird 60 liter

Det man kan konstatera är följande:

a.  Det är i stort sett ingen skillnad mellan tom tank och 10 liter kvar. Med andra ord gäller att när nålen når rött på skalan är det att betrakta som tomt i tanken!

b.  När vi fylt i drygt 50 liter indikerar tankmätaren full tank, vilket i praktiken endast är 1/3 fylld tank. Vi kan alltså inte använda bränslemätaren för att avgöra hur mycket tanken är fylld utöver 1/3 eller 50 liter!

4.  Ett kommande projekt får alltså bli att försöka kalibrera mätaren till givaren så att den visar ett korrekt värde för tankens fyllnadsgrad. Tankens geometri är dock ganska komplicerad vilket gör att det inte på långa vägar är en linjär kurva som skall visas. Frågan är om det är värt det utan man kanske skall nöja sig med att ha en bättre visning på tankvolymen mellan 0 och 50 liter!?!?