Utvändig komfort

Det jag dokumenterat under avsnittet Utvändig komfort, är i huvudsak saker som underlättar livet ombord men som i huvudsak handlar om förändringar och förbättringar på båtens utsida. I stort sätt är det samma saker som i Invändig Komfort men jag har valt att dela upp dessa avsnitt i två för att enklare kunna hålla ordning på dom.


Läs mer:

Sittbrunnskapell

Sittbrunnsbord & förvaring under segling

Regn och solskydd över instrument i pedistalen

Extra gasoltub

Högtalare i Sittbrunnen

Sittbrunnsförvaring

Dränering av sittbrunnsbord

Vatten-stopp under spray-hood & tätning av luckgarage

Namnsättning