Extra septitank

Det är inte helt ovanligt att vi är sex personer ombord och då märker man fort hur liten septitanken är i vår enda toalett. Det har funnits högt på önskelistan att komplettera med ytterligare en tank så att vi får lite längre respit innan vi måste börja ransonera toabesöken.

Valet av modell föll till slut på att Hjertmans hade ett erbjudande som var väldigt fördelaktigt. Den tank vi köpte var på 47 liter, alltså nästan en fördubbling av båtens septitankskapacitet (standardtanken är på lite drygt 50 liter).

Installationen av denna extra septitank innehåller ett antal delmoment:


Läs mer:

Tankens placering och fixering

Elektrisk installation

Tillopp och tankväljare

Utlopp och tömning

Luftare