Utlopp och tömning

När det var dags att lösa tömningen av tanken fanns det en del att tänka på. Jag vill inte ta upp nya hål i skrovet, framför allt inte under vattenlinjen. Det kommer troligen krav på däckstämning så även det måst kunna lösas även för denna nya tank men jag vill ogärna göra ytterligare ett hål i däck.

Lösningen blev att endast använda befintliga genomförningar och koppla utloppet till samma utlopp som huvudtanken använder.

1.  Utloppsslangen från huvudtanken kapades alltså och en bit av den ersattes istället av en T-koppling med en kulventil på vart och ett av de tre anslutningarna som på bilden nedan.
DSC04375.JPG

2.  Finessen med denna koppling är att så länge originalventilen är stängd (den röda) så kan inget lämna båten via havstömning. Däremot kan huvudtanken fortfarande tömmas som vanligt bara det att man nu måste öppna två kulventiler.

3.  Vill man tömma den nya septitanken i en havstömning så öppnar man inte den övre blå kulventilen utan bara den till vänster samt givetvis den röda innan man startar tömningspumpen. Då kommer huvudtanken att vara opåverkad medan extratanken töms med med hjälp av punpen.

4.  Vill man slutligen tömma tankarna via en däckstömning så tömmer man först huvudtanken precis som vanligt utan att öppna några kulventiler. När huvudtanken är tom öppnar man de två blå kulventilerna och pumpar över innehållet från extratanken över till huvudtanken som sedan kan tömmas ytterligare en gång via sin däckstämning. Det är vid denna överpumpning bra att extratanken inte är större än huvudtanken för då hade man kunnat få obehagliga problem!
Tanken med att tömma båda tankarna direkt via sugtömningen är inte att rekommendera för då drar men hela innehållet i extratanken genom pumpen. Det är nog betydligt bättre att pumpen får fungera just som en pump.

5.  Slangen fram till den nya septitanken drar jag sedan vidare från kulventilen genom ytterligare ett hål som borrats i skottet till förpiken. Det hålet mynnar till i förpiken strax under kojbotten.
DSC04376.JPG

6.  I förpiken får tömningsslangen sedan följa undersidan på kojbotten och vidare över på det främre skottet innan den i en mjuk båge kan anslutas till tanken och dess pump.
DSC04413.JPG

DSC04408.JPG

Därmed är tömningen av den nya septitanken löst på ett tillfredsställande sätt och som dessutom kommer att klara framtida krav från myndigheterna om att alla septitankar skall kunna tömmas via däckstömning.