Elektrisk installation

Den elektriska installationen innehåller två delar; urspolningspumpens matning och styrning samt nivåindikeringens installation.

1.  Då detta är en tank som endast är tänkt att användas då huvudtanken är full innebär det i praktiken att den inte kommer att användas alls lika frekvent som huvudtanken. Det är alltså inte lika viktigt att till exempel nivågivaren sitter lika synligt som huvudtankens. Jag hade under en kort period en tanke om att koppla in nivågivaren till 301-panelens tankvakt, den har ju stöd för två tankar. Jag lade bort detta efter ett tag för att det helt enkelt inte var värt jobbet. Kanske tar jag upp denna idé någon dag framöver, vem vet?

2.  Panelen med nivågivaren som följde med septitankspaketet satte vi i skåpet under handfatet på toaletten. Den är då ganska lätt nåbar och nivåindikeringen visas vid ett lätt tryck på en knapp. Placeringen är direkt under evakueringspumpen till duschen och då skottet där är skottet in till förpiken så blir montaget enkelt och snyggt om man tar upp ett litet hål i skottet och gör en flush-montering. Bredvid indikeringen sätter vi också en manöverbrytare för tömningspumpen på tanken.
DSC04376.JPG

3.  På baksidan kan vi sedan enkelt göra alla kopplingar så att både nivåindikering och tömningspumpen får den ström som behövs. Där sitter också en säkring som säkrar av hela elinstallationen av den extra septitanken.
DSC04412.JPG