Luftare

Sista delen i systemet som måste fixas är en luftare till tanken. Utan luftare blir det både övertryck och undertryck beroende på vad man gör så utan en sådan fungerar det inte.

1.  Luftaren är nästan ännu viktigare att få med ett konstant fall ner mot tanken dels för att slangen är mycket mindre och att den därmed lättare sätts igen men framför allt att den inte är lika lätt att tömma som övriga slanganslutningar.

2.  Vi vill gärna att luftaren för denna extra septitank skall placeras bredvid befintlig tanks luftare på styrbords sida strax under relingen. Då mynnar den inne i båten bakom spegeldörren och ovanför den ordinarie septitanken. Den tillhörande skrovgenomförningen borras i och monteras strax framför befintlig genomförning. I bilden nedan är luftarslangen inte monterad på genomförningen men är fastklammad på skottet in till salongen för att alltid behålla en ”svanhalskrök”.
DSC04395.JPG

3.  Problemet är att om man då följer tilloppsslangen hela vägen så får man en stor svacka där det kommer att ställa sig vatten och som på sikt kommer att slamma igen luftaren. Vi måste alltså hitta en annan väg som ger fall hela vägen.

4.  Lösningen blir att låta luftaren gå ner för om istället för akter om den ordinarie septitanken. Det svåra med detta är att det inte finns något hål att dra slangen igenom och det är mycket trångt inne i skåpet.
Bilden nedan är tagen rakt uppifrån och ner framför tanken, som är till höger i bilden. Upp i bilden är skrovsidan medan glasfiberytan till vänster är utsidan på skåpet i badrummet. Hålet borrade jag uppifrån och ner med en 25 mm hålfräs. Att borra uppifrån kan tänkas besvärligt då det var mycket trångt att få in en hand och arm där och dessutom få med en hel borrmaskin med hålfräs. Anledningen till att jag ändå försökte detta var att jag då kände mig mycket mer säker på att inte skada septitanken på något vis, vilket kändes som en fullt reell risk om jag skulle borrat underifrån.
DSC04399.JPG

5.  Underifrån där luftarslangen nu kommer ut finns det till skillnad från på ovansidan gott om plats. Hålet kommer rakt igenom den inplastade träkloss som sitter där för att förankra den originalmonterade septitanken i.
DSC04401.JPG

6.  Nästa steg är att låta luftarslangen gå vidare igenom skottet in till förpiken via samma genomföring där vi tidigare har dragit tömningsslangen och den mynnar då alltså strax under kojbotten i förpiken.
DSC04376.JPG

7.  Väl inne i förpiken klammas luftarslangen fast parallellt med tömningsslangen och ansluts till slut till tankens ovansida
DSC04413.JPG
DSC04414.JPG