Tankens placering och fixering

1.  Tanken vi köpte var en fyrkantig plasttank som vi efter lite funderande valde att placera i förpikens stuvfack under kojerna.

2.  För att förankra tanken så väljer vi att endast ”boxa in” den genom att fästa två längsgående plankor i kojens aktre skott och det första skottet inne i stuvutrymmet. Vi trycker tanken så långt akteröver det går så att den får stöd av det sedan tidigare byggda skyddet för loggivare och ekolod. Endast två små klossar ute i kanterna, där tanken är som starkast stöttar i längdled. I framkant av tanken sätter vi en tvärgående planka för att säkert låsa fast tanken i horisontalplanet. Den går att få upp men det är en liten presspassning, vilket är precis vad vi vill ha. Även om det inte känns nödvändigt så sätter vi ändå ett inplastat stålband (vitt band i bilden nedan) tvärs över tanken för att definitivt låsa tanken position.
DSC04408.JPG

3.  Överst på tanken sitter lock, pump och nivågivare. Saker som givetvis är lite ömtåliga så för att detta stora stuvutrymme inte skall tappa mycket av sin funktion bygger vi en liten demonterbar hylla som gör att vi kan stapla lådor ovanpå den nya septitanken utan att behöva oroa oss för vilka skador dom kan göra på tanken.
DSC04418.JPG