Tillopp och tankväljare

För att välja vilken tank som toaletten skall spola sitt toalettvatten behövs en växlare och där hade jag tidigt olika idéer, givetvis till stor del hämtade på nätet, om att ha ett system som kunde bakspola om man får stopp och så vidare. Dessa tankar lade jag dock snabbt åt sidan, dels för att det blev väldigt svårt att få plats med alla delar som skulle behövas men framför allt för att jag inte såg meningen i detta! I och med att vi gjorde denna tankinstallation installerade vi också en elektrisk toalettkvarn och då tror i alla fall jag att risken för stopp minskar kraftigt. Valet föll med andra ord på en enklare lösnig med en vanlig Y-kran som vi köpte på Hjertmans. Enda skillnaden på den vi har och den på bilden är att vredet har blå färg istället för röd.

1.  Att vi behövde en Y-kran var ju uppenbart men var skulle den placeras?
Det är inte speciellt gott om plats någonstans och man vill je verkligen inte längre slangar än absolut nödvändigt. I och med att vi byter till elektrisk toalettkvarn går även slangdiametern ner en aning vilket underlättar montering och placering av Y-kranen som nu kan monteras i spegelskåpet på skottet just akter om huvudseptitanken. Y-kranen fixeras i det aktre skottet med två skruvar först när hela installationen är klar, för annars går det helt enkelt inte att komma åt eller få alla dela på plats.
DSC04393.JPG

2.  Från toalettstolen går det nu upp en slang med innerdiameter på 25 mm upp till Y-kranen medan de båda utgående slangarna är med innerdiameter 38 mm. Det passar utmärkt i för den lilla snutt som skall rakt upp vidare till huvudtanken, den hade nämligen innerdiameter på 38 mm redan innan och passar med andra ord utmärkt på ingången till tanken. Den anslutningen är den som är lite dold i bilden ovan.

3.  Den slang som skall fortsätta till den nya extra septitanken behöver däremot inte vara större än innerdiameter på 25 mm. Så här fick vi direkt efter Y-kranen föra en förminskning. Då det rör sig om avloppsvatten så kan man inte slarva utan vi får använda riktiga kopplingar i metall som tål miljön. Detta är den hitre av de uppåtgående utloppen i Y-kranen. Observera att bilden är tagen under pågående arbete så det saknas en del slangklämmor.

4.  Slangen till den nya septitanken drar jag sedan i en båge ner igen och under huvudtanken och framåt under handfatet och genom ett hål som vi borrat i skottet fram till förpiken en bit under manöverreglaget och nivåindikeringen. Det är här viktigt att tänka på placeringen av detta borrhål så att det blir självfall hela vägen ner till septitanken.
DSC04376.JPG

5.  I vårt fall var det lämpligt att låta hålet och slangen komma ut just under den hylla som sitter i stuvutrymmet i förpiken. Då kunde slangen dels klammas fast på undersidan av hyllan och enkelt anslutas till tanken på dess styrbordssida.
DSC04413.JPG