SmartPilot X-10 Corepack

1.  Placering av själva styrenheten och hjärnan i hela autopilotsystemet skall placeras på ett skyddat och torrt ställe i båten och dessa montering skall helst vara så vertikal som möjligt. Inte minst bör dessutom kabeldragningen inte vara allt för komplicerad och lång till alla andra delenheter.

2.  Vi valde att sätta styrenheten längst bak i babords akterhytt på skottet mellan de två aktre hytterna. Där sitter enheten väl skyddad men fortfarande relativt enkel att nå om det skulle behövas men framför allt blir kabeldragningen relativt enkel, eller åtminstone kort.
DSC08815.JPG

3.  Utgående kablage döljer och skyddar jag med en enkel kabelkanal som kan köpas på vilket byggvaruhus som helst. Det kommer troligen inte vara någon som ser detta montage men den som sover i babords akterkoj kommer att ha fötterna på styrenheten och då vill man ju inte gärna att autopilotens kablage skall fara illa av ”okontrollerat fotarbete”!

4.  I och med detta var monteringen av autopilotsystemets hjärna klar, men det stora arbetet var ändå att dra och kontaktera alla kablar från resterande komponenter i systemet. Detta är redan klart i den bild som visas under punkt 2 ovan.