Lewmar Integra Drivenhet

 Den del av systemet som verkligen styr båten när autopiloten är aktiverad är drivenheten. Det finns två vanliga varianter en med linjärrörelse och en med roterande rörelse. Vår variant är med roterande rörelse och valet var enkelt då båten redan från fabrik är förberedd för just denna typ av drivenhet.

1.  Drivenheten placeras inuti styrpedistalen och på de fyra bultar som finns färdiga i styrväxeln och skyddade av var sin lite plasthatt. Man kommer enkelt åt utrymmet genom att först demontera instrumentpanelen i nedre delen av styrpedistalen. Kedjan som går uppåt i bilden går upp till rattaxeln
DSCF0005.JPG

2.  Då vi höll på med detta arbete så gick det ett rykte om att styrväxeln skulle vara känslig och att det hade hänt att den spruckit då någon skulle ha backat fort med sin båt och tappat ratten. Rodret skulle då med väldigt hög kraft ha gått till sitt ändläge och i stoppet också spräckt hela styrväxeln, som är i gjuten aluminium. Om det stämmer eller inte vet jag inte men Lewmar tillhandahöll kostnadsfritt, via Bavaria, förstärkningsplåtar som kunde monteras för de som vill. Då vi visste om detta och även planerade att arbeta med styrväxeln så bad vi helt enkelt om att få en plåt, vilket vi också fick utan problem. Den ligger på plats i bilden nedan och allt är klart för att mintera själva drivenheten.
DSCF0017.JPG

3.  Nu var det bara att placera in drivenheten och montera tillbaka originalkedjan som satt där innan. Dessutom monterades den extra kedja som drivenheten använder för att manövrera rattaxeln. I bilden nedan är endast några av bultarna återmonterade samt att kablaget ligger löst till vänster om motorn. Kabeldragningen låter vi senare löpa parallellt med befintligt kablage i bilden som mynnar i rufftaket i styrbord akterhytt.
Elektriskt så är motorn en ganska enkel lösning med en strömmatning som polvänds så motorn skall gå åt ena eller andra hållet samt en koppling som frikopplar kugghjulet från motoraxeln. Kugghjulet kommer från och med nu alltså alltid att rotera med då rattaxeln roterar.
DSCF0021.JPG

4.  Nu gäller det att noggrant justera in drivenheten så att kugghjulet hamnar så rakt under rattaxelns motsvarande kugghjul som möjligt. Därefter dras samtliga bultar ordentligt.

5.  Nästa steg är att justera de två kedjorna som båda skall vara ha ett visst glapp och inte vara allt för spända. Det gäller att kontrollera så att vantskruven som kedjorna spänns med inte når något av kugghjulen vid fulla rattutslag. Efterjustering av de båda kedjorna kan och bör givetvis göras när systemet tagits i drift och det kan göras vi den lilla lucka som sitter på sidan av styrpedistalen.

6.  När detta är klar kan instrumentpanelen återmonteras.