Förvaringsfack i förpik / Skydd av loggivare

I förpiken finns ett riktigt rejält stuvfack under dynorna. Egentligen finns det två stora fack men vi har valt att montera en bogpropeller så ett av dom är till stor del upptaget av skyddslådan runt denna. Det aktre av facken är dock fullt tillgänglig för diverse förvaring. Det är till och med så att utrymmet är så stort att det blir svårt att nyttja det utan att allt hamnar i en enda röra. Dessutom sitter den extra septitanken och givarna för logg och ekolod i botten vilka man inte gärna lägger tunga saker på. Vi satsade på att bygga ett förvaringssystem som gör användandet lite mer organiserat. Här finns givetvis utrymme för många andra idéer och lösningar, i senare Bavariamodeller finns till exempel utdragbara lådor som är nåbara utan att man lyfter på dynorna och luckorna. En sådan lösning hade ju varit attraktiv, vi får väl se om vi orkar ordna någonting sådant framöver. Än så länge har vi dock nedanstående lösning.

Montering

1.  Vi började i botten med att bygga en ordentlig och stabil låda runt givarna för logg och ekolod. Den förankrades i skottet så att den inte kund flytta på sig även om den utsattes för sidokrafter vid sjögång. Lådan är så stor att blindpluggen kan förvaras i lådan så att den inte ”får fötter”. Här syns skyddslådan just akter om den extra septitanken.
DSC04411.JPG

2.  När den extra septitanken installerades några år senare fixerades den till del utan lådan runt logg och ekolod samt av tre stöttande brädor, två i båtens längsriktning och en framför tanken. Mellan de två skotten byggde vi en enkel hylla av två plankor som plastbackar skulle kunna stå på.

3.  För att säkra plastbackarna i sidled låter vi den fastplastade hyllan på styrbord sida utgöra en begränsning medan en losstagbar bräda som läggs i två spår får utgöra stoppet på babords sida.
DSCF0060.JPG

4.  Vi har till och med hittat en lite damsugare som passar utmärkt att stoppa på babords sida på den inplastade hyllan. Där står den tryggt och säkert i alla sorters väder och segling samt är lätt illgänglig när man måste storstäda.
DSCF0064.JPG