2013

Här följer en loggbok för segelsommaren 2013.


Läs mer:

2013-05-07 – Sjösättning

2013-05-11 – Årets premiärsegling

2013-05-18 – Ett försök till kalibrering

2013-05-19 – Grabbsegling 1

2013-06-30 – Grabbsegling 2

Semester 2013 – Del 1

Semester 2013 – Del 2