VHF-radio

En VHF har varit ett önskemål länge men det har utav någon anledning inte blivit någon i tidigare båtar. Framför allt ger VHF:n en alldeles utmärkt uppdatering av lokala väderprognoser vid ett antal tillfällen under dygnet samt att VHF givetvis ur ett rent säkerhetsmässigt perspektiv är en trygghet att ha ombord. Nu gjorde vi slag i saken och köpte en M-Tech MT-500 som har all den funktionalitet vi behöver, till exempel med ”dual watch” på alla kanaler man önskar. Pappa och Jag gick dessutom båda två kursen för VHF-certifikat under vintern så nu är vi behöriga till att både äga och att sända med vår nya VHF.

Montering

1.  Antennen placerar vi i masttoppen och vi kommer fram till att den vitlackade konsolen som levererades med antennen skulle passa oss bra. Vi borrar fyra hål och poppnitar fast konsolen på masttoppens babordssida. Att den hamnar på babordssidan beror endast på att där fanns redan ett hål där kablage till masttoppen går ut.

2.  En skarv på antennkabeln läggs under däck vid mastfoten strax efter att antennkabeln trätts ner genom kabelgenomföringen i däcket.

3.  Vi låter antennkabeln följa övrigt mastkablage till navigationsplatsen där den ansluts direkt till VHF:n

4.  Själva VHF-enheten monterar vi i övre delen på sneda panelen till höger vid navigationsbordet. MT-500 är förberedd för Flush-montering och den spänns fast från insidan med de medföljande spännena. Det är lite trångt men det går efter lite lirkande. Mikrofonen med sifferknappsatsen placeras med sin hållare strax upp till vänster på det lilla skottet.
DSCF0026

5.  för att kunna skicka Distress Alert med DSC, Digital Selective Calling, krävs att VHF-enheten har kunskap om fartygets position. Den kan matas in för hand men ännu lättare är det ju om den alltid kan vara uppdaterad genom en koppling till vår GPS-plotter. I ”PC-änden” tog jag helt enkelt en gammal seriekabel jag hade i mina datorlådor hemma och klippte av ena kontakten och ”ringde” mig fram till vilken ledare som var vilken. I min kabel var följande pin-konfiguration men jag har ingen aning om detta är standard eller bara gällande för mitt exemplar:

VHF

Signalkabel 1

GPS-plotter

Färg:

Funktion

Färg:

Färg:

Funktion:

Brun

NMEA Rx (+)

Brun

Blå

Port 1 Data Ut

Röd

NMEA Rx (-)

Vit-Brun

Svart

Jord  (Power/Data)

Orange

NMEA Tx (+)

Orange

Brun

Port 1 data In

Shield

Jord/Tx (-)

Borde kanske kopplas!!

????

Borde kanske kopplas!!

Grön

Clock

 

 

 

Blå

Reset

 

 

 

Grå

PDI

 

 

 

Lila

PDO

 

 

 

6.  Ovanstående inkoppling är emot NMEA-port 1 på GPS-plottern och den måste stå i läget ”NMEA in / NMEA ut” då den kommunicerar med VHF:n. Denna NMEA-port används även till kommunikation med PC. Detta är givetvis inte optimalt men i väntan på vad Autopiloten kommer att kräva för kommunikation med GPS-plottern vill jag inte använda dess andra NMEA-port. Detta kommer alltså att få byggas om på ett eller annat sätt till nästa säsong.

7.  Med ovanstående koppling får VHF:n inte bara tillgång till aktuell position i Longitud och Latitud utan även aktuell fart och kurs över grund. Dessa värden visas även i VHF:ns display.

Justeringar i efterhand

Efter ett antal år med av och påmontering av antennen, som i sitt första utförande var ett stålspröt på en meters längd, så upplever vi att mottagningskvaliteten inte var speciellt bra. Framför allt gällde det FM-mottagningen men även VHF-signalerna var ofta brusiga och fulla med onormalt mycket störningar. Ett stort problemområde som med all säkerhet orsakade detta var anslutninen mellan antennkabeln och själva antennen där man endast tryckte i kabeländen och klämde fast den med en expanderskruv. Flera år av fukt och ärg gjorde ju inte läget bättre och vi ville väldigt gärna ha en bättre anslutning i masttoppen.

Lösningen belv en helt ny antenn men ny kabel i masten. Den nya antennen som var en 20 cm lång mjuk antenn med en fast och kapslad kabelanslutning. Antennen är dessutom kortare så att vi slipper demontera antennen då masten vinterförvaras. När vi ändå var igång att förbättra an kontaktering så gör vi också om kabelskarven under däck så att vi nu har lödda anslutningar med PL-259-kontakter som ger ett bra skruvförband varje gång anslutningen skall göras.

Summering

Vi har ännu så länge inte så många seglande vänner som har VHF så mängden av allmänt prat är i stort sätt obefintlig så här långt. Däremot har vi stor nytta av att följa väderrapporterna från Stockholm Radio som är betydligt mycket mer detaljerade än vad Sveriges Radio P1 presterar i sina land och sjöväderrapporter. När vädret är lite sämre och man ligger och trycker i någon hamn är det dessutom lite intressant att följa den trafik som förs då andra båtar ber om hjälp och hur detta tas omhand.

Efter bytet av antenn och framför allt kabelanslutningar har vi fått en betydligt bättre mottagning, framför allt på FM-bandet. Vår räckvidd på VHF verkar dock vara något sämre men det kan säkert ha med att vi nu har en 20 cm lång antenn istället för den gamla som var på 1m!
 

Kostnad totalt:

∼ 1.500:-

+ 590:-

Kostnaden omfattar två VHF-antenner med 20m kabel vardera samt kontakteringar. Resterande antennkabel hade vi redan så den kostnaden är inte medräknad.

”Gör-det-själv”-förtjänst:

1.500:-

Även detta är givetvis en grov uppskattning men tiden som går åt gör att det troligen landar någonstans här.

Tidsåtgång:

3 h

Lite planerande, kabeldragning och monteringsarbete.

Svårighetsgrad:

Lätt!

Inte speciellt komplicerat men det krävs lite planerande och det mest komplicerade verktyget var en Poppnit-tång.