Utökad batterikapacitet

I en båt som kräver ström till och med för att ta ett glas vatten, har massa lampor, ankarspel både fram och bak samt en ganska kraftig bogpropeller så bör man ha ordentligt med batterikapacitet samt givetvis möjlighet att ladda dessa. Båten kommer grundutrustad med ett startbatteri till motorn på 65 Ah och ett förbrukningsbatteri på 140 Ah. På förbrukningsbatteriet ligger dessutom ett fabriksmonterat främre ankarspel. Vi väljer att komplettera med två stycket 115 Ah batterier som placeras i samma stuvfack som övriga batterier

Montering

1.  Batterierna placerades mitt emot befintliga batterier och deras läge säkras i sidled med trälister som skruvas och limmas. I båtens längdriktning säkras batterierna av dels skottet till sittgruppen samt två kraftiga järnkonsoler per batteri som skruvas fast i stuvfackets botten.
DSCF0019

2.  Den landströmsladdare vi har i Blue Bird har tre batterigruppsutgångar, en Master och två Slave så vi matar alla tre grupperna separat direkt från laddaren och behöver inget extra skiljerelä. Batterierna fördelas nu alltså på tre grupper;

Grupp

Kapacitet

Laddning

1. Startbatteri

65 Ah

Landström, Generator

2. Förbrukningsgrupp

140 + 115 = 255  Ah

Landström, Generator, Solpanel

3. Ankarspel och bogpropeller

115 Ah

Landström, Generator via relä

Summering

Möjligen är detta lite i överkant men för mycket batterikapacitet har sällan varit ett problem, motsatsen har däremot ofta varit ett störande moment för många seglare. Det vi saknar i denna konfiguration är ytterligare skiljediod för att kunna ge laddning till Ankarspel och Bogpropellergruppen från generatorn. Både ankarspel och bogpropeller är saker som vanligtvis används då motorn är igång och generatorn laddar. Vi har nu haft denna konfiguration under två säsonger och har ännu inte haft problem med att ankarspel och bogpropeller gått strömlösa, men helt bra och tryggt känns det ju inte.
 

Kostnad totalt:

2.000:-

Kostnaden omfattar endast batterier. Kablage och material för kontaktering hade vi redan så den kostnaden är inte medräknad.

”Gör-det-själv”-förtjänst:

3.000:-

Detta är givetvis en grov uppskattning men det är svårt att säga ifall någon skulle åta sig denna specialare, även om den är ganska enkel och rättfram, till ett lägre pris än några tusenlappar.

Tidsåtgång:

4 h

Lite planerande, kabeldragning och monteringsarbete. Ytterligare timmar ligger givetvis i arbeten med bogpropellern och flytt av ankarspelets placering.

Svårighetsgrad:

Lätt!

Inte speciellt komplicerat men det krävs en del planerande man måste definitivt ha koll på det elektriska. Det är mycket ström i rörelse om man kortsluter dessa batterier!