ST70 kontrollpanel

All kontroll och justering av autopiloten görs från kontrollpanelen, eller från fjärrkontrollen så klart. Det gör att denna kontrollpanel måste sitta mycket centralt och lättåtkomligt i styrpedistalen.

1.  De två standardmonterade Raymarine-instrumenten ville vi inte flytta på men panelen till Swingthrustern skulle man kunna flytta på. Så gjorde vi också för att skapa plats för vår ST70. Mer om det jobbet står att läsa om i avsnittet om bogpropellern.

2.  Kablaget till ST70-panelen är relativt enkelt och kräver bara en SeaTalkng, vilken dras parallellt med övrigt och befintligt kablage i rattpedistalen, vidare ner i styrbord akterhytt och bak till utrymmet vid roderstocken för att sedan anslutas till styrenheten SPX-10 Corepack som vi ju monterat längs bak i babords akterkoj. SeaTalkng kopplas via en T-koppling så att det finns en extra utgång för eventuella framtida bruk på denna databuss.
IMAG0037.jpg