Sleep Switch

Vår autopilot SPX-10 Corepack har en funktion, en Sleep switch, som möjliggör att hela autopilotsystemet kan stängas av eller sättas i sleep-mode. All autopilotfunktionalitet blir då helt avstängd men SPX-10-styrenheten kommer fortfarande hålla databussarna spänningssatta. Detta kan vara användbart om man till exempel vill spara ström men ändå ha fjärrkontrollen som en fjärrdisplay till vindinstrumentet.

1.  Elektriskt är denna funktionen mycket enkel. Det är helt enkelt en enkel krets som skall slutas för att slå av all funktionalitet i autopiloten.

2.  Valet av plats där denna knapp skall sitta blir vid navigationsplatsen alldeles till höger om fjärrkontrollens laddningsplats. Vi väljer en knapp med lysdiod ifrån Roca av samma slag som vi använde för den externa högtalaren till VHF:en. Funktionen blir att knappen lyser rött då kretsen är sluten och autopiloten alltså är satt i Sleep-mode. Symbolen på knappen fick bli en som påminner om en hastighetsmätare eller cruise control om man har lite fantasi!
DSC00144.JPG