Skiljerelä till batterigrupp 3

Några gånger har vi noterat att effekten på framför allt bogpropellern har varit lite dålig. Det kan naturligtvis ha många olika orsaker men då det inte uppstår så ofta och att det då det ändå inträffar verkar vara efter lite längre vistelser i båten så har vi konstaterat att laddningen till detta batteri inte är tillfredställande. Tidigare har detta batteri endast laddats utav landströmsaggregatet. Vi har varit relativt självförsörjande på ström och har många gånger avstått från att koppla in landström, men då får detta tredje batteri inte någon laddning på länge samtidigt som både bogpropeller och ankarspel ändå används.

För att råda bot på detta måste även denna batterigrupp laddas utav generatorn. Den lösning vi väljer är ett skiljerelä från Skyllermarks, en väl beprövad och förlustfri lösning. Skyllermarks artikelnummer på vårt skiljerelä är E0800 som är dimensinerat för 12V och 75A.
Montering

1.  Skiljereläet placeras helst så nära batterierna som möjligt.för att slippas långa kablar med spänningsfall. I vårt fall monterar vi skilljereläet bredvid förbrukningsbatteriet för ankarspel och bogpropeller och bredvid säkringen till ankarspelet.

2.  Den ena 25 mm2 anslutningskabeln ansluts till förbrukningsbatteriets plus-pol.

3.  Den andra 25 mm2 anslutningskabeln är något för kort och byts ut till en som är 35 mm2 och 90 cm lång. Denna ansluts till startbatteriets plus-pol. Det är härifrån laddströmmen tas då generatorn laddar.

4.  En 2,5 mm2 kabel ansluts mellan startbatteriets minus-pol och ett av skiljereläets 6,3 mm stift.

5.  Den andra 6,3mm-stiftet på skiljereläet ansluts sedan till D+ på generatorn.  Denna utgång är spänningssatt endast då generatorn laddar vilket i sin tur gör att reläet endast är draget då generatorn laddar. När generatorn inte laddar är batteriernas pluspoler inte sammankopplade. Det är den vita kabeln i bilden nedan som är kopplad till generatorns D+.

DSC00235.JPG

 

Bilden till vänster beskriver schematiskt inkopplingen av skiljereläet. I vårt fall har vi ytterligare en batterigrupp för förbrukning som är frånskild från dessa två grupper via båtens standardmonterade skiljediod.

Summering

Då problemet som vi löser med detta skiljerelä inte varit så frekvent utan endast visat sig vid några tillfällen så är det svårt att omedelbart märka någon direkt skillnad. Nu vet vi i alla fall att samtliga batterier laddas så fort motorn är igång, förutsat att generatorn laddar så klart, och det är alltid en trygghet. Dessutom är det ju nästa alltid så att motorn är igång och batterierna laddas när någon eller båda av de två stora förbrukarna, bogpropellern eller det aktre ankarspelet används. Det är möjligt att det är inbillning men det känns i alla fall nu som om vi har bra kraft i bogpropellerna i alla tillfällen!

Kostnad totalt:

627:-

Kostnaden omfattar endast Skiljerelä och en extra förpressad kabel. Övrigt kablage och material för kontaktering hade vi redan så den kostnaden är inte medräknad.

”Gör-det-själv”-förtjänst:

1.000:-

Detta är givetvis en grov uppskattning men det är svårt att säga ifall någon skulle åta sig denna specialare, även om den är ganska enkel och rättfram, till ett lägre pris än några tusenlappar.

Tidsåtgång:

2 h

Lite planerande, kabeldragning och monteringsarbete.

Svårighetsgrad:

Lätt!

Inte speciellt komplicerat och det krävs egentligen bara lite kabeldragning. Man måste definitivt ha koll på det elektriska. Det är mycket ström i rörelse om man kortsluter batterierna!