Sittbrunnsbelysning

Första riktigt mörka kvällen ute med båten upptäckte vi att det i princip var bäckmörkt i sittbrunnen och att det inte fanns någon belysning att tända för att få lite ledbelysning. Efter lite funderande kom vi på att det fanns en möjlighet att få till en effektfull belysning och samtidigt göra en helt dold montering genom att sätta en ljusslinga in under sittbrunnsbordets fals. Detta hade vi inte sett i någon annan båt så här fick vi skapa och fundera för att få fram en bra lösing.  

Montering

1.  Detta arbete genomfördes samtidigt som vi gjorde dränering av sittbrunnsbord vilket underlättade avsevärt då vi hade bordet demonterat och kunde arbeta med bordet upp och ner i en bra arbetsställning. Om man inte väljer att demontera bordet så går nog det också bra men tätningen av genomföringen in i styrpedistalen blir nog lite mer komplicerad, eller åtminstone lite mer kladdig.

2.  Slingan finns förmodligen i olika längder och den är bara klippt i en två-meterslängd i vårt fall. Den går att kapa ungefär var 10:e centimeter och vi behöver inte mer än kanske 180 cm så vi skulle kunna kapa den men vi tyckte att det inte gjorde någonting om en del av den upplysta slingan fortsatte in i pedistalen. Det kan kanske vzara bra att ha belysning om man någon gång får problem med kedjan i styrsystemet. Först började vi med att täta ljusslingans slutände, det är en klar källa till inträngande fukt och framtida problem. Vi gjorde tätningen genom att fylla ändhatten med sikaflex och helt enkelt trycka fast den.

3.  först borrades ett hål med Ø18 mm på babord sida i slutet av falsen in mot styrpedistalens framsida.

4.  Med bordet på plats i båten igen borrades hålet i styrpedistalens framsida för att få en helt rak dragning av ljusslingan genom de båda plastskikten. Slingan är visserligen lite flexibel men om man inte borrar ett överstort hål så är det väldigt viktigt att de båda borrhålen är centrerade. Överstora hål vill vi inte ha för då blir det bara svårare att få genomföringen tät.

5.  Nästa steg var att fästa ljusslingan inunder falsen. Vi använde ett sättlim som är anpassat för utomhusbruk och med mycket bra vidhäftningsförmåga. När slingan tryckts på plats spändes den fast med ett lätt tryck av tvingar och fick sedan stå över natten för att härda.

6.  När bordet skulle montera tillbaka igen var det viktigt att alla tätningar blev ordentligt gjorda för bordet måste nu passa i flera riktningar och det finns ingen möjlighet att få in sikaflex för att täta i efterhand. En ordentlig ring av sikaflex lades runt ljusslingan i utrymmet mellan bordet och styrpedistalen. Detta var det enda som behövdes tätas avseende ljusslingan, resterande tätningar kan man läsa om i avsnittet med dränering av sittbrunnsbord.
DSCF0024 DSCF0019

7.  När bordet återigen är på plats återstår endast att ansluta slingan till sin matning. Den har vi dragit fram från manöverpanelen, där styrningen av ljusslingan är lagd på funktionsknapp F1. Kabeldragningen fram till pedistalen har vi gjort enligt skissen nedan:
Matning Pedistal
Den blå boxen representerar en kopplingsplint vi har satt upp på mittenskottet, ovanför rufftaket i styrbords akterhytt. Den kopplingsplinten använder vi till i princip alla instrument och matningar som dras till och från styrpedistalen. För ljusslingan har vi alltså en egen matning av +12V medan det redan finns en ”nolla” framme sedan tidigare.

8.  Matningen upp till ljusslingan stripas ihop med befintligt kablage för att inte riskera att komma i kontakt med styrmekanismen i pedistalen. Anslutningen till ljusslingan lödas fast och skyddas med krympslang. Vänstra bilden nedan visar genomgången in till övre delen av styrpedistalen medan den högra bilden visar ljusslingans anslutning till kablaget.
DSCF0022 DSCF0023

Summering

.Vi tycker att resultatet har blivit väldigt bra. En funktionell belysning som inte är stark alls men som ger ett bra ledljus och ett mycket mysigt bakgrundsljus som stöd för fotogenlampan när man sitter i sittbrunnen på höstkvällarna. Döm själva på bilderna nedan.

DSCF0048 Semester 2008 - 117 - Smögen

Vi är i vilket fall själva mycket nöjda med resultatet och har fått en del nyfikna frågor från andra Bavariaägare.
 

Kostnad totalt:

400:-

Ljusslingan och ett bra sättlim ingår i priset.

”Gör-det-själv”-förtjänst:

2.000:-

Utan demontering av bordet kan detta nog göras ganska snabbt så ett par timmars arbete borde räcka om man köper detta arbete.

Tidsåtgång:

8 h

Effektiv tid tog det kanske 8 timmar men betydligt längre i kalendertid genom att bordet plockades hem till garaget och att limmet skulle härda.

Svårighetsgrad:

Lätt!

Även om det var lite bökigt att få loss bordet utan att göra märken så var det bara ett borr och lite sättlim som krävdes, men det tog lite tid för det var ett ganska pilligt arbete.