Service-Loggboken

Denna loggbok sammanställer de olika underhåll och servicearbeten, planerad eller inte, som vi genomför på Blue Bird. Mestadels handlar det om service på motorn men även andra delar av båt och rigg loggbokförs här.


Läs mer:

2007-05-24 – Leveransgenomgång

2007-10-xx – Höstservice

2007-11-xx – Service SwingThruster

2008-05-xx – Vårservice

2008-10-xx – Styrenhetsbyte Volvo Penta

2008-10-xx – Höstservice

2010-04-15 – Vårservice

2012-10-25 – Höstservice

2013-04-15 – Vårservice