SRS 2012

Aktuella uppgifter om SRS, Svenskt Respitsystem, finns att få på Svenska Seglarförbundets hemsida.

Från och med 2012 infördes en tredje decimal på alla båtar för att bättre kunna skilja snarlika båtar och rigg alternativ åt. Det innebär inte att alla båtar har fått en högre noggrannhet i sitt respittal. Dessutom har alla båtar fått ett respittal med och ett respittal utan undanvindssegel.

Äldre LYS-tal och information

SweLYS/SRS 2009

Denna SRS-klassning fans bara under en kort tid och införde ett EGV-begrepp som nu är borttaget igen.

EGV

Beteckningen EGV beskriver den utrustning som båten skall vara utrustad med för att angivet SweLYS/SRS skall vara gällande.

E = Gennaker (detta var en ny beteckning och som endast fanns under en kortare period och innebar att båten inte kan seglas med spinnaker med detta SweLYS/SRS)

G = Genua (båten får alltså seglas med ett försegel vars skothorn går akter om masten).

V = Propeller med ställ-, fäll- eller vikbara blad.

LYSdatablad B37Cr

LYSmåttskiss