Copperplate Gothic

Copperplate Gothic är namnet på ett typsnitt, eller font som det heter på engelska som vi valt till namnet på vår båt. Detta är ett typsnitt som härstammar från tidigt 1900-tal. Detta typsnitt har inga gemener utan samtliga bokstäver i orden skrivs med versaler, alltså ”stora” bokstäver. De bokstäver som annars skulle vara gemener skrivs som lite mindre versaler. Många rubriker i detta dokument är skrivet med Copperplate Gothic och om du inte ser dom som sådana så är inte det typsnittet installerat på din dator. Det går att läsa mer om Copperplate Gothic på bland annat Wikipedia under rubrikern Copperplate Gothic.