Bavariaklubben

Bavariaklubben i Sverige är en intresseförening med betalande medlemmar som alla på ett eller annat sätt är intresserad av Bavariasegelbåtar. Bavariaklubben finns i huvudsak på nätet genom webbsidan www.bavariaklubben.se och har ett mycket aktivt forum för utbyte av erfarenheter och tips av alla slag. En mycket bra sida som givit oss inspiration till många av de projekt vi själva genomfört på Blue Bird. Besök oss på hemsidan och varför inte bli medlem rent utav?