Fjärrkontrollens basstation

Till fjärrkontrollen måste det finnas en basstation som kan sända och ta emot signaler mellan fjärrkontrollen och övriga enheter. Den bär givetvis placeras torrt och skyddat men ändå inte så att signalen försvagas onödigt.

1.  Då basstationen kommunicerar på databussen SeaTalk, som ju i huvudsak finns tillgänglig i rattpedistalen, gör vi först ett försök att sätta men tycker inte riktigt att vi får bra signal därifrån. Möjligen kan det vara närheten till dels autopilotens drivenhet, eller kanske högtalarna i sittbrunnen.

2.  Ny placering blir istället bakom babords stuvfack i sittbrunnen. Där får vi en bättre signal utan störningar.
Bilden nedan är tagen rakt upp från inspektionsluckan i babords akterkoj och det som syns i bildens högra kant är lådan för gasolflaskorna. Basstationen är den lilla grå lådan som syns bakom gasolröret.
Remote Antenn.jpg

3.  Kabeldragningen blir dessutom mycket enkel vid denna placering då vi enkelt kan sätta en förgrening på SeaTalk-bussen strax under basstationen och rakt bakom SPX-10-styrenheten. Från förgreningen går ssedan en SeaTalk-kabel in till SPX-10-styrenheten.
IMAG0037.jpg