Elektrisk toalettkvarn

I samband med att en extra septitank installerades i båten väcktes idén om att kanske installera en elektrisk spolning och kvarn för toalettavfall. Syftet är två, dels att man kanske kan vara lite mer sparsam i sitt spolande och därmed inte fylla tankarna så fort och dels att utgående slangdiameter kan minskas, vilket avsevärt förenklar installationen av den nya septitanken. Ifall man spolar mindre vattenmängder eller inte med en ”el-toa” finns det många uppfattningar om, inte minst på Bavariaklubbens hemsida, så nu är det lite spännande att se om vår förhoppning kan slå in.

Att som många tydligen gör, lägger sitt använda toalettpapper i en separat soppåse, finns inte på kartan! Det skulle vi aldrig kunna tänka oss att göra. Klarar inte toalettsystemet den pappersmängd som behövs vid ett toalettbesök så är det fel på toalettsystemet.

Valet av pump föll på en 12V TMC, Modell 00040, med artikelnummer 103-99902-04. Den finns även i ett 24V-utförande så det gäller att ta rätt låda. En 12V-punp drar större strömmar men då vi bara har 12V så är ju valet enkelt. Det gäller dock att se till att ha ordentliga matningar fram. Vi väljer matningar med 10 mm2 vilket bör räcka även om motorn dra hel 20A vid vanlig drift. En automatsäkring på 25A avsäkrar hela installationen.

Montering

1.  Första steget är att demontera den gamla pumpen och pumphuset från både porslinsstol och från båten. Detta var inte någon större svårighet annat än att det rann ut några deciliter ”toavatten”, som lätt fångades upp i en frottéhandduk. Om man tänker till lite innan så ser man till att spola fram färskt vatten så blir inte spillet så motbjudande J

2.  I samband med att vi gjorde denna installation kompletterade vi också med en extra septitank. Då passade det ypperligt att den utgående slangdiametern från toalettstolen nu minskar från 38 mm till 25 mm i innerdiameter. Hålet där utloppet nu skall gå upp till septitanken blir nu lite för stort men för att jämna till kanterna så klar vi dom med en gummilist i U-profil.

3.  Själva motorn i el-spolningen sticker ut rakt bakåt i förhållande till toalettstolen och kommer inte att få plats utan att pumphuset kommer att komma allt för långt fram. Vi behöver alltså ta upp ett hål bak och fälla in motorn en bit. En fördel med detta är att längst bak på motorn sitter dess elanslutningar och vi kan nu få dessa helt dolt monterade och det är ju inte heller fel. Jag väljer att ta upp ett hål med hålfräs som är aningen för litet och sedan slipa upp resten. Då får man en riktigt bra passning och risken för att saker trillar in den vägen blir liten, för att inte säga obefintlig.
DSC04382.JPG

4.  När hålen är väl inpassade kan jag borra upp hålbilden ordentligt för de nya fem förankringsbultarna som holken skall monteras med. Att sitta på toaletten under sjögång kan säkert vara lite besvärligt så då känns det allra bäst om vi kan dra fast den med ordentliga bultförband. Det gick till slut men att få in armen i utrymmet under basinredet där holken monteras var inte ett lätt jobb och det tog en bra stund och ett och annat förstärkningsord kom nog till nytta!

5.  Inkommande vattenslang till pumpen är av samma dimension som den som tidigare gick till handpumpen men den behöver nu komma in på andra sidan av toalettstolen istället, och dessutom lite lägre. Vi får alltså ta upp ytterligare ett hål bakom holken för att släppa fram tilloppsslangen. Det är den som syns till vänster i bilden ovan.

6.  Toalettmotorn har alltså en dubbelfunktion på samma axel, dels en pump som suger sjövatten och spolar det vidare upp till toalettholken som spolning. In och utlopp för den funktionen sens till vänster respektive höger i bilden under punkt 3. Efter att vattnet används till spolning i holken rinner det ner i botten och in till den kombinerade kvarn och urspolningsbump som sitter längre ut på motoraxeln. Pumphuset syns längst ner i höger bildhörn i bilden under punkt 3 ovan. Därifrån går spolvattnet, via en lite backventil vidare upp till septitanken.

7.  Elinstallationen behöver ett relativt kraftigt kablage då pumpen kräver upp till hela 20A då den jobbar så vi drar en egen matning med 10 mm2 FK från vår lilla automatsäkringsplint som sitter vid batteriladdaren.

8.  Manövreringen av spolning vill vi ju ha lätt åtkomlig men samtidigt inte placerad så att man kan komma åt knappen av misstag. Valet blev då att sätta den bredvid knappen för urspolning av duschvatten, alltså vid handfatets vänstra sida. Knappen vi valde var samma som alla övriga knappar, en från Roca. Denna brytare är dessutom vattentålig ifall man i framtiden kan komma att använda toaletten även som duschkabin, vilket vi inte gjort hittills. Knappsymbolen är kanske inte helt perfekt men utbudet är helt enkelt inte tillräckligt stort för alla funktioner vi vill ha!
DSC04372.JPG

9.  Slutresultatet av installationen tycker vi blev ganska bra. Effekten är att toalettsitsen kommer något högre upp än tidigare men annars blir installationen mycket enklare och snyggare än med den tidigare handpumpen. Två gamla skruvhål blir dock synliga till höger om toaholken. Det är hål som den gamla handpumpen var förankrad i. Dessa måste fyllas igen men helt osynliga blir dom inte. I den stylade bilden nedan är dom effektivt dolda av en enkel toalettrulle, så kan man också göra J
DSC04369.JPG

Summering

Vi har nu i skrivande stund (sommaren 2013) haft vår el-toa under 4 säsonger och den har fungerat mycket väl. Vi lägger som tidigare nämnts alltid allt använt toapapper i holken och har aldrig haft några problem med stopp eller ens tendens till sådana.

Vattenmängden då? Spolar man verkligen i mer vatten med en el-toa? Nej, vi upplever inte det, snarare tvärt om för vi tycker faktiskt att tanken räcker längre nu efter installationen av el-toan än efteråt. Naturligtvis är det mycket upp till den som spolar att vara ekonomisk men om man bara ser till att spola holken ren så att det endast står fräscht havsvatten i holken så räcker det.

Den enda lilla nackdel vi kan hitta med denna installation är att man för betydligt mer väsen då man spolar, pumpen är inte direkt tyst i sin gång och den är ju i princip monterad i en stor resonanslåda. Ljudet är nog snäppet högre än då färskvattenpumpen jobbar. Det är inte direkt störande för båtar runt omkring men spolar man på natten är det ju risk för att man väcker någon i besättningen. Den risken tar vi gärna!