Blue Bird i detalj


Läs mer:

En översikt i bilder

Teknisk data

Årligt Förbrukningsmaterial