Anslutning till GPS-plotter

Att koppla ihop autopiloten med vår GPS-plotter är en mycket bra utökning av autopilotfunktionaliteten. Då kan man lägga ut rutter på plottern som autopiloten kan följa eller i det enklaste fallet peka på ett objekt eller punkt i sjökortet och be om att få navigera till den punkten. Autopilotsystemet kan då hitta bäring till den punkten och hålla reda på vilken avvikelse man har till den tänkta kursen.

1.  Kommunikationen mellan plottern, en Garmin 2110, kan inte ske via SeaTalk eller SeaTalkng då dessa bussar är Raymarine-standard medan plottern ju är en Garmin. Istället får kommunikationen ske över standardformatet NMEA.

2.  NMEA-signalerna finns sedan tidigare tillgängliga under luckan i rufftaket på styrbord akterkoj. Vi drog ner dom där då vi anslöt vår VHF till plottern samt då vi ville ha en PC-anslutning till plottern. Nu kan vi alltså koppla in även autopiloten på denna NMEA-buss och väljer då plotterns port 1 som är ställd till ”NMEA in/NMEA ut”. Detta är dessutom samma port som VHF:en använder för att få aktuell positionsdata från plottern.
DSCF0016

3.  NMEA-signalen kopplas sedan in i SPX-10-styrenheten.