Anslutning av ST60+ Tridata & Wind

För att autopiloten skall få tillgång till data från Wind- och Tridata-instrumentet så hämtas den informationen från deras databuss, SeaTalk.

1.  SeaTalk-bussen finns tillgänglig uppe i rattpedistalen på ett av de två instrumenten på var sida om vrå ST-70 kontrollpanel för autopiloten. ST-70:an kommunicerar ju på den lite nyare databussen SeaTalkng så närheten av dessa instrument har vi ingen egentlig nytta av.

2.  Vi köper en SeaTalk förlängningskabel och drar den ner via befintligt kablage till utrymmet vid roderstocken och fram till den förgrening som vi tidigare satt upp för att koppla ihop fjärrkontrollens basstation med SPX-10-styrenheten. Nu ansluts alltså även båtens standardmonterade instrument till autopilotsystemet.
IMAG0037.jpg