240V-anslutning i fören

Bavaria är en båt som ritrats och byggts för en internationell marknad och de flesta båtar går nog till Mellaneuropa eller södra Europas länder runt medelhavet. Även om Svenska och nordbor nog är både köpstarka och båtintresserade över det Europeiska snittet så är vårt sätt att förtöja i hamnar, med stäven mot kaj, inte det vanligaste. Följaktligen har man placerat anslutning av landström till båtens 240V-anläggning långt akterut utanför sittbrunnssargen. Säkert praktiskt då man backat in till kaj men mindre praktiskt då man gör tvärt om och måste ha 10 meter kabel slingrande på däck!

Detta ville vi bygga bort, eller åtminstone komplettera med en alternativ anslutningsmöjlighet.

Lösningen blev en till anslutningsmöjlighet i fören på båten så att man kan välja om man vill ansluta till 240V antingen akterut eller förut. Detta arbete kräver att man har kunskap och behörighet att utföra installationsarbete i 240V-anläggningar. Det innebär att man vanligtvis måste anlita en elektriker för att kunna göra denna typ av installationer. Vi turen att ha en elektriker i familjen som tar hand om denna typ av jobb, och i detta fall är det extra viktigt att påpeka valet av brytare eller växlare. Fel val eller fel inkoppling innebär livsfara!!!

Montering

1.  Båtens originalinstallerad 240V-anläggning vill vi göra så lite åverkan på som möjligt men det är av säkerhetsskäl inte möjligt att bara koppla in ytterligare en anslutningspunkt. Då förlängningssladdens del som kopplas till båten är av typen hona, är båtens motsvarande anslutning en hane. Har man två hankontakter ihopkopplade och en spänningssätts så kommer den andra att också vara spänningssatt, men helt oskyddad. Naturligtvis helt livsfarligt och otillåtet. Det krävs alltså en växlare, eller brytare av något slag och det är absolut nödvändigt att man kontrollerar så att den bryter samtliga tre ledare, fas, nolla och jord.

2.  Införskaffad brytare av rätt modell valde vi att placera vid navigationsplatsen. Den har två lagen, (1) ett framåt som kopplar in den främre anslutningspunkten och helt kopplar bort den bakre samt ett läge (2) bakåt som gör precis det motsatta.

3.  Matningen från den originalmonterade anslutningspunkten i elpanelen flyttas till inkommande (2) och en liten kabelstump ansluter utgående poler på brytaren till där originalmatningen nyss satt. Detta är i praktiken den ända ändringen i båtens originalinstallation vi behöver göra för detta projekt. Ställer man nu väljaren i läge (1) så kommer båten för tillfäller inte att kunna matas med 240V alls. Det skall vi dock snart råda bot på.

4.  En Europakontakt för enfas med lock och för fast montering införskaffades och skruvades fast i ankarboxen. Monteringen gjordes på den aktre kanten, dels för at det var utrymmesmässigt lämpligt men annars av några viktiga skäl; Det kommer inte att bli vatten stående på den lutande aktre kanten, men luckan stängd kommer inte vattenspej eller vågor att dränka anslutningen samt att det går att få en dold kabelanslutning rakt genom skrovet in till utrymmet bakom täckskivan i förpiken. Det blir alltså en lättätad och skyddad kabelgenomföring in till förpiken.

5.  Som kabel använder vi en gummikabel för utomhusbruk på 3x2,5mm2, en helt vanlig förlängningskabel man ofta har i trädgården till exempel.

6.  Kabeldragningen är relativt enkel och går hela vägen från förpiken i utrymmet bakom den främre täckskivan bakom alla skåpen på styrbord sida, förbi septitanken på toaletten och den sista biten bakom skåpen i salongen fram till den nyss insatallerade brytaren.

7.  Kabeln från ankarboxen ansluts nu till polplintarna på det främre läget (1) och installationen är klar.

Summering

En mycket bra lösning som gör att vi slipper ha en massa kabel liggande på däck så fort vi vill ha ”landström”. Det är trots allt så att vi för det mesta lägger till med stäven mot bryggan och då blir den nya anslutningen både mer skyddad och mer praktisk ur många perspektiv. Överlängd på förlängningskabeln kan dessutom med fördel placeras under luckan till ankarboxen vilket gör att man dessutom slipper ha den liggande på däck eller på bryggan. Om man nu inte förstår poängen med alla argument så är det till slut även både snyggt och prydligt, och så skall det ju alltid vara på en segelbåt J
 

Kostnad totalt:

1.500:-

Brytare, kabel och Europakontakt ingår, övrigt hade vi redan.

”Gör-det-själv”-förtjänst:

2.000:-

Det är ungefär vad den tid detta tagit skulle ha kostat hos en installatör.

Tidsåtgång:

4 h

Kabeldragning och håltagning och är det som tar längst tid.

Svårighetsgrad:

Lätt!

Ja, detta var inte speciellt komplicerat, men kräver behörighet!