2013-04-15 – Vårservice

Serviceomfattning:

Motorservice och vårrustning samt byte av skyddsdamask vid S-drev

Service utförd av:

Mikael och Rolf

Total motortid:

290 + 122,8 = 412,8 h

 

Sjunde säsongen i antågande och det mesta går på rutin vad det gäller vårrustningen av Blue Bird.

Det vi gjorde i år var följande:

1.  Rivande och undanstoppande av vintertäckningen.

2.  Tvättning av skrovsidor samt polering av dessa.

3.  Kontroll av oljenivå i motorn, ingen påfyllning nödvändig i år.

4.  Renspolning av glykol med färskvatten i saltvattensidan av kylsystemet.

5.  Kontroll av olja i S-drevet och efter att vi konstaterat att den ser fin ut så låter vi den vara ytterligare ett år.

6.  Bytet av impeller avvaktar vi med tills båten ligger i sjön, frågan är om det är helt nödvändigt att göra varje år.

7.  Återmontering av alla kopplingar och kranar i sötvattensystemet som varit isärtagna under vintern för att förhindra frostsprängning. I år kompletterade vi dessutom med ett förenklat sötvattendränage som skall bli intressant att nyttja till hösten för första gången.

8.  Avtorkning av maströret samt vaxning av detta.

9.  Återmontering av alla elektronikkomponenter som varit hemma under vintern, radio, GPS, instrument med mera.

10. Gardiner och dynor tillbaka på sina platser.

11. Anslutning av alla batterier igen efter vinterns ”fristående”. Samtliga batterier håller en god spänning på mellan 12,5V och 12,7V förutom på batteriet för bogpropeller och aktre ankarspel som var helt tomt. Vad som dragit ur batteriet vet vi inte riktigt men någon krypström eller lite begynnande kortis i batteriet kan vara orsaken. Vi beslutar att installera ett skiljerelä till batterigrupp 3 för att detta batteri alltid skall få laddning då motorn går. Batteriet tas hem och laddas upp med batteriladdare i ett försök att få det att fungera igen. I efterhand kan vi konstatera att det verkar fungera. Batteriet både tar laddning och behåller den.

12. Årets egentligt avvikande vårrustningsjobb var att vi beslutade oss för att byta skyddsdamasken som sitter runt S-drevet under den täta gummibälgen. Denna hade de sista åren blivit mer och mer trasig och hade nu kommit över gränsen för vad som kan anses acceptabelt. Det växte ändå så mycket havstulpaner inunder att den inte gjorde någon nytta. Arbetet med att byta denna skyddsdamask har jag dokumenterat under avsnittet som heter Serviceprojekt och kallat det för Byte av gummidamask.