2011

Segelåret 2010 inleddes med det som snart kan kallas en tradition, att vara i sjön före 1:a maj!

Även i år lyckades vi med detta även om marginalen var hyfsat knapp.


Läs mer:

2010-04-29 – Sjösättning

Semester 2011