2010-04-15 – Vårservice

Serviceomfattning:

Motorservice och vårrustning

Service utförd av:

Mikael och Rolf

Total motortid:

81,4 + 122,8 = 204,2 h

 

Fjärde säsongen i antågande och vi har nu fått lite rutin på det här med vård av Bavaria.

Det mesta av motorvården sköts ju på hösten så till våren är det mest att återställa och driftsätta allt igen:

1.  Rivande och undanstoppande av vintertäckningen.

2.  Tvättning av skrovsidor samt vaxning av dessa.

3.  Kontroll av oljenivå i motorn, ingen påfyllning nödvändig i år.

4.  Renspolning av glykol med färskvatten i saltvattensidan av kylsystemet.

5.  Byte av impeller.

6.  Återmontering av alla kopplingar och kranar i sötvattensystemet som varit isärtagna under vintern för att förhindra frostsprängning.

7.  Avtorkning av maströret samt vaxning av detta.

8.  Återmontering av alla elektronikkomponenter som varit hemma under vintern, radio, GPS, instrument med mera.

9.  Gardiner och dynor tillbaka på sina platser.

10. Anslutning av alla batterier igen efter vinterns ”fristående”. Samtliga batterier håller en god spänning på mellan 12,5V och 12,7V