2009-05-25 – Semesterförberedelser

Besättning:

Mikael och Rolf

Avgång kl:

17:30

Hamn:

Björlanda kile

Ankomst kl:

18:40

Hamn:

Björlanda kile, Tappen

Distans:

0,9 NM

Snittfart:

3 knop

Vind:

3 m/s O

Väder:

Soligt 20°C

Gångtid:

1:10 h

Motortid:

0:59 h

Total Motortid:

20:30 h

 

Som en förberedelse inför den kommande semesterseglingen, där Blue Bird är tänkt att vara ute i sex veckor i sträck , beslutade vi oss för att en gång för alla fylla dieseltanken full och på det viset få en lite bättre kontroll på förbrukningen och hur tankmätaren fungerar. När vi kommer in till tappen fyller vi på tills mätaren visar att tanken är full men inte så att tankmunstycket slår ifrån. Det ”hostar och spottar” en del i lufttningen mot slutet och vi får hålla en trasa för att inte det skall spilla och rinna en liten rännil av diesel ner på badbryggan.

Innan vi tankade visade tankmätaren på halv tank ganska exakt och vi hade innan slagit på 10 liter ur en dunk som lyfte nålen från strax under ½ tank till överkant av strecket för ½ tank. Under tankningen slog vi på 68,71 liter och nålen gick då upp i topp för att indikera full tank.

Vår tankmätare indikerar alltså strax under ½ tank för 71 liter (150-10-69 = 71) vilket faktiskt är helt OK för en 150-liters tank.

Totala antalet motortimmar då vi fyllde fullt är 20,5, och nu är det bara att köra kanske 50-60 timmar innan vi fyller på igen eller åtminstone så långt att bränslemätaren kommer ner en bra bit under halv tank. Vår grova uppsakttning är att vi har en förbrukning på ungefär 2 liter per motortimma men det kan ju givetvis variera beroende på vilken typ av motorgång man har.