2008-10-xx – Styrenhetsbyte Volvo Penta

Serviceomfattning:

Byte av styrenhet på motorn

Service utförd av:

Långedrags maskinservice

Total motortid:

122,8 h

 

På uppmaning av Volvo Penta har vi beställt byte av styrenhet till motorn. Detta var ett så kallar Servicemeddelande från Volvo Penta där man kostnadsfritt bytte ut styrenheterna på ett antal motormodeller från en viss tillverkningsserie. Man hade konstaterat att dåliga lödningar kunde skaka sönder och medföra att motorn i sådana fall inte gick att starta. Bytet genomfördes med båten på land men innan den slutliga vinterkonserveringen var avslutad. Det var på grund av att det var först då som Långedrags Maskinservice hade tid att hjälpa oss.

En effekt av detta styrenhetsbyte är att motorns gångtidsräknare nollställs. Vi kommer alltså i fortsättningen att ha 122,8 timmar mindre på mätaren än vad motorn egentligen har gått. Detta gör att servicenoteringarna i framtiden kommer at ha en addering av 122,8 timmar vid varje tillfälle.

En kuriosa i sammanhanget är att när Långedrags Maskinservice skulle begära ersättning av Volvo Penta för utfört arbete så visade det sig att vår motor enligt Pentas noteringar var skrotad!?! Lite strul på Bavariavarvet skulle man kunna ana men det måste givetvis redas ut.