2008-08-17 – Hemsegling igen från Bussholmen

Besättning:

Ing-Britt, Rolf, Patrik och Einar

Avgång kl:

10:21

Hamn:

Bussholmen

Ankomst kl:

12:23

Hamn:

Björlanda Kile

Distans:

10,3 NM

Snittfart:

5 knop

Vind:

?

Väder:

?°C

Gångtid:

2:02 h

Motortid:

0:18 h

 

En segelhelg som inte är dokumenterad i loggboken!