2007-06-23--24 – Ett besök i Utkäften på Midsommar

Besättning:

Ing-Britt och Rolf

Distans:

23,3 NM

Snittfart:

X knop

Avgång kl:

00:00

Hamn:

Björlanda Kile

Ankomst kl:

00:00

Hamn:

Björlanda Kile via Utkäften

Vind:

??

Väder:

??

Gångtid:

0:00 h

Motortid:

0:00 h

 

Ett besök i Utkäften som inte är loggboksfört annat än via ett spår i vår GPS! Detta är dessutom första gången Blue Bird ligger en natt på svaj.

En liten fråga man ställer sig när man ser spåret i GPS:en är varför den gör så konstiga hopp strax utanför Ostindiebådarna?